Matematika za studente ekonomije

Prof. Banjac

Profesor Miodrag Banjac je master matematičar koji se bavi držanjem privatnih časova iz matematike u Beogradu već 23 godine sa 100% uspehom.

Zbog povećanog broja klijenata sa prve godine ekonomskog i drugih fakulteta (šumarski, rudarsko geološki...) poslednjih godina, profesor Banjac se specijalizovao za matematiku koja je njima neophodna.

Posle višegodišnjeg iskustva izuzetno dobro je upoznat sa konkretnim gradivom: poseduje postupno rešene sve zbirke zadataka, ispitne zadatke od 1995. godine, i razvio je metodu brzog savladavanja svog gradiva neophodnog za polaganje ispita iz matematike.

  Nastavu održava u specijalizovanom prostoru u centru Beograda, a takođe u blizini ekonomskog fakulteta – na Terazijama